Resource and add-ons releases

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  43
  Bài viết:
  1,234
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  2,019
  Bài viết:
  11,182
  Mới nhất: Warning Improvements - Cải tiến cảnh báo PVS, 27/03/2017 lúc 17:16:17
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  677
  Bài viết:
  5,044
  Mới nhất: xF 2.0 Theme - Giao diện 2.0 của Xenforo PVS, 27/03/2017 lúc 17:29:50
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  Đề tài thảo luận:
  441
  Bài viết:
  1,769
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  29
  Bài viết:
  252
  Mới nhất: Tiếng Việt cho xenforo 1.5.12 hoanglong2, 22/03/2017 lúc 15:44:00
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  451
  Bài viết:
  1,768
  Mới nhất: Smiles Facebook cho Xenforo THB, 27/03/2017 lúc 16:44:07
  RSS