Resource and add-ons releases

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  38
  Bài viết:
  1,163
  Mới nhất: XenForo 1.5.12 Released | vnxf 2-tek, 21/01/2017 lúc 09:08:42
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  1,956
  Bài viết:
  10,703
  Mới nhất: Thread Solutions - Chủ đề giải quyết princedusat, 23/01/2017 lúc 19:53:42
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  653
  Bài viết:
  4,801
  Mới nhất: D.C Flat - Style phẳng, hiện đại và đa năng! gpland504, 19/01/2017 lúc 11:34:37
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  Đề tài thảo luận:
  422
  Bài viết:
  1,699
  Mới nhất: thêm bbcode ifame Blue, 23/01/2017 lúc 23:37:52
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  27
  Bài viết:
  227
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  Đề tài thảo luận:
  448
  Bài viết:
  1,725
  Mới nhất: Cách gắn ifame facebook dhv49, 21/01/2017 lúc 22:27:15
  RSS