pdinh97qng's Recent Activity

  1. pdinh97qng đã trả lời vào chủ đề Xenforo đã có và mình là người việt nam đầu tiên trải nghiệm còn bạn thì sao?.

    2.0 giao diện đẹp nhưng phải mất thời gian để phát triển add-ons. Nói thế chứ em lỡ ôm Package Add-ons Brivium rồi, 99% là không được...

    23/02/2017 lúc 04:32:39