Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  116

  Thảo luận
  2,208

  Bài viết
  Mới nhất: Help Khung Soạn Thảo & Nút Upload File phamhoaivuprc, 12/06/2019 lúc 19:28:42
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  2,949

  Thảo luận
  15,815

  Bài viết
  Mới nhất: Tắt User Registration mặc định của Xenforo BinSaker, 16/06/2019 lúc 12:18:17
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  1,015

  Thảo luận
  6,622

  Bài viết
  Mới nhất: Style Tinhte.vn 2019 cho XF2 datdaik000, 14/06/2019 lúc 07:58:32
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  525

  Thảo luận
  2,199

  Bài viết
  Mới nhất: Giúp chỉnh tab menu top Lananh123, 12/06/2019 lúc 01:07:47
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  354

  Thảo luận
  704

  Bài viết
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  538

  Thảo luận
  2,041

  Bài viết
  RSS