Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  141

  Thảo luận
  2,413

  Bài viết
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  3,374

  Thảo luận
  17,542

  Bài viết
  Mới nhất: XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên thahtrung06, 08/04/2020 lúc 10:38:33
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  1,105

  Thảo luận
  7,249

  Bài viết
  Mới nhất: Style Sleek (5 màu) cho XenForo 2 PVS, 07/04/2020 lúc 10:04:13
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  552

  Thảo luận
  2,332

  Bài viết
  RSS
 5. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  561

  Thảo luận
  2,136

  Bài viết
  RSS