Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  126

  Thảo luận
  2,318

  Bài viết
  Mới nhất: XenForo 2.1.0 Released ENXF NET, 06/08/2019
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  3,143

  Thảo luận
  16,352

  Bài viết
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  1,029

  Thảo luận
  6,710

  Bài viết
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  539

  Thảo luận
  2,267

  Bài viết
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  353

  Thảo luận
  705

  Bài viết
  Mới nhất: Vietnamese Language cho Xenforo 2.0 bản chuẩn ngoctho100388, 21/08/2019 lúc 15:58:24
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  544

  Thảo luận
  2,074

  Bài viết
  RSS