Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

XenForo Released

Cập nhật các phiên bản Xenforo
Chủ đề
181
Bài viết
2.8K
Chủ đề
181
Bài viết
2765

Add-ons Xenforo

Cập nhật Add-ons Xenforo
Chủ đề
6.5K
Bài viết
22.6K
Chủ đề
6479
Bài viết
22569

Styles Xenforo

Cập nhật Style Xenforo
Chủ đề
1.4K
Bài viết
7.9K
Chủ đề
1405
Bài viết
7948

Template Modifications

Hướng dẫn chỉnh sửa template
Chủ đề
581
Bài viết
2.5K
Chủ đề
581
Bài viết
2461

Translations Xenforo

Ngôn ngữ cho Xenforo
Chủ đề
430
Bài viết
827
Chủ đề
430
Bài viết
827

Other Resources

Những phần khác liên quan đến Xenforo
Chủ đề
585
Bài viết
2.3K
Chủ đề
585
Bài viết
2253
Top