Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

XenForo Released

Cập nhật các phiên bản Xenforo
Chủ đề
159
Bài viết
2.6K
Chủ đề
159
Bài viết
2.6K

Add-ons Xenforo

Cập nhật Add-ons Xenforo
Chủ đề
3.7K
Bài viết
18.9K
Chủ đề
3.7K
Bài viết
18.9K

Styles Xenforo

Cập nhật Style Xenforo
Chủ đề
1.1K
Bài viết
7.5K
Chủ đề
1.1K
Bài viết
7.5K

Template Modifications

Hướng dẫn chỉnh sửa template
Chủ đề
560
Bài viết
2.4K
Chủ đề
560
Bài viết
2.4K

Translations Xenforo

Ngôn ngữ cho Xenforo
Chủ đề
426
Bài viết
813
Chủ đề
426
Bài viết
813

Other Resources

Những phần khác liên quan đến Xenforo
Chủ đề
565
Bài viết
2.2K
Chủ đề
565
Bài viết
2.2K
Top Bottom