Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  128

  Thảo luận
  2,330

  Bài viết
  Mới nhất: XenForo 2.1.0 Released BinSaker, 06/10/2019
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  3,225

  Thảo luận
  16,713

  Bài viết
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  1,054

  Thảo luận
  6,902

  Bài viết
  Mới nhất: Ai biết cách làm cái này không help BinSaker, 20/10/2019 lúc 16:57:06
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  545

  Thảo luận
  2,307

  Bài viết
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  391

  Thảo luận
  746

  Bài viết
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  553

  Thảo luận
  2,095

  Bài viết
  RSS