Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

XenForo Released

Cập nhật các phiên bản Xenforo
Chủ đề
173
Bài viết
2.7K
Chủ đề
173
Bài viết
2.7K

Add-ons Xenforo

Cập nhật Add-ons Xenforo
Chủ đề
4.6K
Bài viết
20.2K
Chủ đề
4.6K
Bài viết
20.2K

Styles Xenforo

Cập nhật Style Xenforo
Chủ đề
1.2K
Bài viết
7.6K
Chủ đề
1.2K
Bài viết
7.6K

Template Modifications

Hướng dẫn chỉnh sửa template
Chủ đề
570
Bài viết
2.4K
Chủ đề
570
Bài viết
2.4K

Translations Xenforo

Ngôn ngữ cho Xenforo
Chủ đề
428
Bài viết
821
Chủ đề
428
Bài viết
821

Other Resources

Những phần khác liên quan đến Xenforo
Chủ đề
573
Bài viết
2.2K
Chủ đề
573
Bài viết
2.2K
Top Bottom