Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  110

  Thảo luận
  2,160

  Bài viết
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  2,821

  Thảo luận
  15,445

  Bài viết
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  1,006

  Thảo luận
  6,523

  Bài viết
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  521

  Thảo luận
  2,184

  Bài viết
  Mới nhất: Cách thay icon chuyên mục PVS, 06/04/2019
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  354

  Thảo luận
  702

  Bài viết
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  537

  Thảo luận
  2,030

  Bài viết
  Mới nhất: Hỏi auto post xenforo 2 = php vipkhongtin, 16/04/2019
  RSS