Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

XenForo Released

Cập nhật các phiên bản Xenforo
Chủ đề
146
Bài viết
2.4K
Chủ đề
146
Bài viết
2.4K

Add-ons Xenforo

Cập nhật Add-ons Xenforo
Chủ đề
3.5K
Bài viết
18K
Chủ đề
3.5K
Bài viết
18K

Styles Xenforo

Cập nhật Style Xenforo
Chủ đề
1.1K
Bài viết
7.4K
Chủ đề
1.1K
Bài viết
7.4K

Template Modifications

Hướng dẫn chỉnh sửa template
Chủ đề
554
Bài viết
2.4K
Chủ đề
554
Bài viết
2.4K

Translations Xenforo

Ngôn ngữ cho Xenforo
Chủ đề
424
Bài viết
796
Chủ đề
424
Bài viết
796

Other Resources

Những phần khác liên quan đến Xenforo
Chủ đề
561
Bài viết
2.1K
Chủ đề
561
Bài viết
2.1K
Top Bottom