Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  135

  Thảo luận
  2,363

  Bài viết
  Mới nhất: XenForo 2.1.6 NULLED {Latest} Chấm, 23/01/2020 lúc 20:20:06
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  3,301

  Thảo luận
  17,098

  Bài viết
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  1,090

  Thảo luận
  7,098

  Bài viết
  Mới nhất: Cần hướng dẫn custom style trong thread Xuan Khanh, 18/01/2020 lúc 15:55:09
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  551

  Thảo luận
  2,327

  Bài viết
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  416

  Thảo luận
  775

  Bài viết
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  557

  Thảo luận
  2,131

  Bài viết
  RSS