Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

XenForo Released

Cập nhật các phiên bản Xenforo
Chủ đề
169
Bài viết
2.6K
Chủ đề
169
Bài viết
2.6K

Add-ons Xenforo

Cập nhật Add-ons Xenforo
Chủ đề
4.3K
Bài viết
19.7K
Chủ đề
4.3K
Bài viết
19.7K

Styles Xenforo

Cập nhật Style Xenforo
Chủ đề
1.2K
Bài viết
7.6K
Chủ đề
1.2K
Bài viết
7.6K

Template Modifications

Hướng dẫn chỉnh sửa template
Chủ đề
562
Bài viết
2.4K
Chủ đề
562
Bài viết
2.4K

Translations Xenforo

Ngôn ngữ cho Xenforo
Chủ đề
427
Bài viết
818
Chủ đề
427
Bài viết
818

Other Resources

Những phần khác liên quan đến Xenforo
Chủ đề
568
Bài viết
2.2K
Chủ đề
568
Bài viết
2.2K
Top Bottom