Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

XenForo Released

Cập nhật các phiên bản Xenforo
Chủ đề
180
Bài viết
2.7K
Chủ đề
180
Bài viết
2.7K

Add-ons Xenforo

Cập nhật Add-ons Xenforo
Chủ đề
6.1K
Bài viết
22.1K
Chủ đề
6.1K
Bài viết
22.1K

Styles Xenforo

Cập nhật Style Xenforo
Chủ đề
1.3K
Bài viết
7.9K
Chủ đề
1.3K
Bài viết
7.9K

Template Modifications

Hướng dẫn chỉnh sửa template
Chủ đề
583
Bài viết
2.5K
Chủ đề
583
Bài viết
2.5K

Translations Xenforo

Ngôn ngữ cho Xenforo
Chủ đề
430
Bài viết
827
Chủ đề
430
Bài viết
827

Other Resources

Những phần khác liên quan đến Xenforo
Chủ đề
583
Bài viết
2.2K
Chủ đề
583
Bài viết
2.2K
Top Bottom