Resource and add-ons releases

Nơi chia sẻ các tài nguyên của XenForo

Đang tải...
 1. XenForo Released

  Cập nhật các phiên bản Xenforo
  103

  Thảo luận
  2,031

  Bài viết
  Mới nhất: XenForo 2.1.0 Released f0rest, 15/02/2019 lúc 16:54:25
  RSS
 2. Add-ons Xenforo

  Cập nhật Add-ons Xenforo
  2,736

  Thảo luận
  14,986

  Bài viết
  Mới nhất: Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 PVS, 16/02/2019 lúc 16:14:10
  RSS
 3. Styles Xenforo

  Cập nhật Style Xenforo
  923

  Thảo luận
  6,331

  Bài viết
  Mới nhất: Style + addon web truyện bằng Xenforo sukoro, 16/02/2019 lúc 12:10:10
  RSS
 4. Template Modifications

  Hướng dẫn chỉnh sửa template
  517

  Thảo luận
  2,162

  Bài viết
  RSS
 5. Translations Xenforo

  Ngôn ngữ cho Xenforo
  354

  Thảo luận
  702

  Bài viết
  Mới nhất: Vietnamese Language cho Xenforo 2.0 bản chuẩn trangtranly, 14/02/2019 lúc 15:42:28
  RSS
 6. Other Resources

  Những phần khác liên quan đến Xenforo
  528

  Thảo luận
  1,986

  Bài viết
  Mới nhất: Tạo Ứng dụng cho xenforo 2 kentdoan, 16/02/2019 lúc 16:01:27
  RSS