XenForo Community Support

Nơi hỗ trợ cho cộng đồng Xenforo Việt Nam

Installation, Upgrade, and Import Support

Hướng dẫn cài đặt, nâng cấp Xenforo và các yêu cầu hỗ trợ liên quan
Chủ đề
885
Bài viết
5.6K
Chủ đề
885
Bài viết
5631

Addon, Styling and Customization Questions

Hỏi/Đáp các vấn đề liên quan về addon, style, skin Xenforo
Chủ đề
1.9K
Bài viết
10.5K
Chủ đề
1931
Bài viết
10465

Server Configuration and Hosting

Hỏi/Đáp về máy chủ và hosting Xenforo
Chủ đề
170
Bài viết
1.5K
Chủ đề
170
Bài viết
1478

Tips and Guides

Mẹo và hướng dẫn về Xenforo
Chủ đề
1.9K
Bài viết
10.5K
Chủ đề
1926
Bài viết
10515
Top