XenForo Community Support

Nơi hỗ trợ cho cộng đồng Xenforo Việt Nam

Installation, Upgrade, and Import Support

Hướng dẫn cài đặt, nâng cấp Xenforo và các yêu cầu hỗ trợ liên quan
Chủ đề
858
Bài viết
5.5K
Chủ đề
858
Bài viết
5.5K

Addon, Styling and Customization Questions

Hỏi/Đáp các vấn đề liên quan về addon, style, skin Xenforo
Chủ đề
1.8K
Bài viết
10K
Chủ đề
1.8K
Bài viết
10K

Server Configuration and Hosting

Hỏi/Đáp về máy chủ và hosting Xenforo
Chủ đề
168
Bài viết
1.5K
Chủ đề
168
Bài viết
1.5K

Tips and Guides

Mẹo và hướng dẫn về Xenforo
Chủ đề
1.9K
Bài viết
10.3K
Chủ đề
1.9K
Bài viết
10.3K
Top Bottom