Nội dung mới nhất bởi 1984dt

  1. 1

    [VNXF] TaigaChat Pro Việt hóa

    Cái tiêu đề shoutbox bị thế này, có cách nào sửa cho nó giống dưới chỗ "Trung tâm điều hành" không các bạn? Có nghĩa là chiều cao cái nền Shoutbox nó nhỏ lại, còn chiều cao cái MOTD nó lớn lên.
Top Bottom