Nội dung mới nhất bởi batboy_boy

 1. batboy_boy

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2

  Could not process NF-Discord-2.5.7.zip: The following requirements for Discord Integration were not met: Discord Integration requires Standard Library by Xon v1.0.0+.
 2. batboy_boy

  Addon 2x [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.5.7

  Could not process NF-Discord-2.5.7.zip: The following requirements for Discord Integration were not met: Discord Integration requires Standard Library by Xon v1.0.0+.
 3. batboy_boy

  Hướng dẫn chi tiết cài đặt XenForo trên Localhost bằng XAMPP

  muốn thấy thì bác phải setup tên miền ddns.net như em .ddns.net nó là của noip! rồi trỏ về Ip của mình qua ứng dụng DUC của chính noip, còn muốn mạnh thì DNS cloudflare! sau đó cài ssl thì bác vào đây đọc thêm con đường từ localhost lên internet config cơ bản cho xamp
 4. batboy_boy

  Help Chuyển host muốn giữ lại users, threads cần backup table nào trong database?

  cùng câu hỏi nhưng mà khác hoàn cảnh i! nếu mà xen lỗi data hay gì đó mà ko fix dc mmaf phải cài mới thì lấy table nào ra??
 5. batboy_boy

  VNXF load chậm do bị tấn công DDOS

  mua 3 cái khác nhau ý! set database ở 1 host 1 uplaof 1 host 1 code 1 host bật hết tường lưuar lên!
 6. batboy_boy

  Addon Similar Threads by AndyB in Sidebar - Chủ đề tương tự bởi AndyB trên Sidebar

  em muốn nó làm việc với thằng Tài nguyên tải xuôgns có dc ko ak
 7. batboy_boy

  Addon 2x XenForo Enhanced Search - Tìm kiếm nâng cao XenForo 2

  đúng rồi em thâyts nó cần có Elasticsearch và dc cái trên sever, như vậy em cũng thấy nguy hiểm á!
 8. batboy_boy

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2

  hoạt động trong tài nguyên ko bác
 9. batboy_boy

  Addon Anti-Spam by TAC - Chống Spam của TAC

  cais này còn khả dụng ko ạ??
 10. batboy_boy

  Addon 2x XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên

  có bản mới chưua ạ?
Top Bottom