BinSaker's Recent Activity

 1. BinSaker đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Shop 6.1.2

  DragonByte Shop is the most advanced shop mod to date. Giving you unprecedented control over what items you can sell, DragonByte Shop is...

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  12/10/2019 lúc 19:43:37
 2. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Help Không upgrade lên Xenforo 2.1.4 được từ 1.5.22.

  Lỗi sai mật khẩu members khi Convert sang Xenforo 1.5.22 từ IPS4.4.6

  12/10/2019 lúc 10:33:13
 3. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Help Lỗi sai mật khẩu members khi Convert sang Xenforo 1.5.22 từ IPS4.4.6.

  inb mình hỗ trợ up cho nhé https://www.facebook.com/PhuongBinzz

  12/10/2019 lúc 10:27:02
 4. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Help Lỗi sai mật khẩu members khi Convert sang Xenforo 1.5.22 từ IPS4.4.6.

  bạn convert lên 1.5 . sau đó up 1.5 lên xf2. vì xf2 hệ thống nó cũng có gì đó hơn. còn việc mem cứ như mình nói trên nhé

  12/10/2019 lúc 07:40:41
 5. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Help Lỗi sai mật khẩu members khi Convert sang Xenforo 1.5.22 từ IPS4.4.6.

  đơn giản nhất là sang 1. xong up lên 2. :D

  11/10/2019 lúc 17:11:28
 6. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Remove quote reply in first post only - Xóa trả lời trích dẫn chỉ trong bài viết đầu tiên XenForo 2.

  không hoạt động trên style Themehouse

  11/10/2019 lúc 08:37:54
 7. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Addon 2x AdBlock Detection [anti-AdBlock] v1.70.

  demo : https://www.piteam.vn

  11/10/2019 lúc 06:27:58
 8. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Addon 2x [VNXF 2x] Download Countdown - Đếm ngược chờ tải file đính kèm.

  dome : https://www.piteam.vn/attachments/vutienanh-com-codeblogphpbyvohuunhan-2-zip.638/

  10/10/2019 lúc 23:55:02
 9. BinSaker đã trả lời vào chủ đề Help Lỗi sai mật khẩu members khi Convert sang Xenforo 1.5.22 từ IPS4.4.6.

  sao không lên 2 luôn bạn. trường hợp này cho người dùng chủ động reset lại pass thôi bạn. thông báo mem thay đỗi mã nguồn cần reset pas...

  08/10/2019