Blue's latest activity

 • Blue
  Blue đã trả lời vào chủ đề Lỗi sau khi chuyển host.
  Bạn xài cpanel thì có thể chỉnh ở phần php trên cpanel, check vào gmp
  • 1663464846451.png
 • Blue
  Blue đã trả lời vào chủ đề Help Forum bị lỗi này fix sao anh em.
  Do file cache không lưu được, bạn xem dung lượng ổ cứng còn không nha, hoặc lỗi phân quyền file. Ngoài ra bạn đưa quá ít thông tin.
Top Bottom