Nội dung mới nhất bởi Cu Bun

  1. Cu Bun

    Help Hỏi về sitemap của XF2

    Ở xenforo 2 thì địa chỉ sitemap là gì ạ. Có phải là https:abc/sitemap.php không các bác?
  2. Cu Bun

    Released 2x Hỏi về file config

    Em đang dùng Xen2. Em muốn đổi tên data base, xin hỏi các bác file config nằm ở thu mục nào ạ?
Top Bottom