Nội dung mới nhất bởi hoaisg1986

  1. H

    Addon 2x [VNNET] Up Thread For XF2 - Up chủ đề cho XenForo 2

    Mod này của Xenforo 1 chứ không phải 2
  2. H

    Vbulletin và Xenforo chọn cái nào?

    Theo mình thì mình vẫn thích VBB cơ bản vì nó hỗ trợ tiếng việt tốt. Còn Xen thì đôi khi post bài xong bị lỗi font chữ. Còn xài cái nào thì cũng như nhau cả thôi quan trọng bạn đã tìm hiểu cái nào thì làm cái đó vẫn tốt hơn là tìm hiểu 1 cái mới (đơn giản không có thời gian như trước). Và mình...
Top Bottom