Nội dung mới nhất bởi kienlua

 1. kienlua

  [VNXF] TaigaChat Pro v1.0.5 - TaigaChat Pro v1.1.1 Việt hóa

  Giúp bạn lona như sau: Bạn vào template, tìm forum_list tìm : <xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if> Sau đó bạn thêm dòng này bên trên : <xen:hook name="dark_taigachat_alt" /> Save lại. >> Done
 2. kienlua

  [VNXF] TaigaChat Pro v1.0.5 - TaigaChat Pro v1.1.1 Việt hóa

  Các phần phụ trợ bạn có thể list luôn ra được ko? Ví dụ : Xenporta
 3. kienlua

  Add on Chatbox cho xenforo

  Thanks PVS
 4. kienlua

  Add on Chatbox cho xenforo

  inbox mình với. :)
 5. kienlua

  Add on Chatbox cho xenforo

  Cái này pro nè :https://xenforo.com/community/resources/taigachat-pro-realtime-chat-shoutbox.1224/
Top Bottom