Nội dung mới nhất bởi levanthuc

  1. L

    Help! MySQL query error: Field 'z_thumb' doesn't have a default value

    Mình đang dùng xenforo 2 và nó bị lỗi sau khi đăng bài Các bạn giúp mình với!!! XF\Db\Exception: MySQL query error [1364]: Field 'z_thumb' doesn't have a default value in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 217 XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at...
Top Bottom