Nội dung mới nhất bởi petern

  1. P

    [VNXF] Thread Limit - Giới hạn quyền đăng bài theo các con số

    Ví dụ mình có 1 box ABC cần limit cho những User phải có từ 50 posts trở lên mới được comment trong box thì sao set bằng cái Permission trong Tree node được bạn, do mới chuyển từ VB sang nên chưa rành lắm, mong pro hướng dẫn giúp
  2. P

    [VNXF] Thread Limit - Giới hạn quyền đăng bài theo các con số

    Có trường hợp Forum có nhiều Box nhưng chỉ muốn apply 1 box cho việc giới hạn này, ad sửa thêm được không? Cám ơn nhiều
Top Bottom