PVS's latest activity

 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Watermark System (STWM2) - Hệ thống watermark cho XenForo 2 1.3.7 Add-on hỗ trợ đánh dấu vào hình ảnh cho XenForo 2. Tính năng Không...
  • watermark-system-stwm2.png
  • watermark-system-stwm2-1.png
  • watermark-system-stwm2-2.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Email users - Gửi email cho người dùng XenForo 2 1.0 Cho phép gửi email tới người dùng bằng cách sử dụng tệp CSV như selection input...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
  • pic003.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Auto notice reset - Đặt lại thông báo tự động XenForo 2 1.0 Tự động đặt lại thông báo. Add-on này cho phép thành viên loại bỏ thông...
  • pic001.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Remove Copyright - Xóa bản quyền XenForo 2 1.0.1 Thêm tùy chọn Bật/Tắt loại bỏ bản quyền, thêm loại bỏ bản quyền xenforo khỏi bảng quản...
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2 2.10.10 Bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống báo cáo của XF. Phrase đầy đủ. Trong...
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Remove visitor menu links - Loại bỏ các liên kết menu của khách truy cập XenForo 2 1.0 Loại bỏ News feed, Reaction đã nhận và các liên...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.10.0 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng...
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.5 Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn. Tạo code AdSense...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
  • pic003.jpg
  • pic004.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Register email - Email Đăng ký cho XenForo 2 3.7 Gửi email cho staff khi có đăng ký mới. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để tra cứu vị...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [cXF] Remove Location, Website and About you field - Loại bỏ trường Location, Website và About you 1.4.2 Add-on này sẽ xóa các trường...
  • rlwf_permissions.png
  • rlwf_account_details.png
  • rlwf_member_about.png
 • PVS
  PVS đã trả lời vào chủ đề Help nhờ các bác chỉ dẫn giúp em ạ.
  Theo như hình thì email options của bạn là mục "Tuỳ chọn thư" nha.
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Members map - Bản đồ thành viên XenForo 2 1.9 Hiển thị các thành viên trên bản đồ Google. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để tra cứu vị...
  • pic003.jpg
  • pic002.jpg
  • pic001.jpg
  • pic004.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Country restricted page - Trang giới hạn quốc gia XenForo 2 1.1 Cho phép trang chỉ truy cập bởi các quốc gia được chỉ định trong trang...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Country registration check - Kiểm tra đăng ký quốc gia XenForo 2 1.8 Chặn đăng ký đến các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử...
  • pic002.jpg
  • pic001.jpg
  • pic003.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Thread title manager - Trình quản lý tiêu đề chủ đề XenForo 2 1.6 Quản lý sự xuất hiện của tiêu đề chủ đề. Chúc các bạn thành công...
  • pic001.jpg
Top Bottom