PVS's latest activity

 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [DBTech] DragonByte eCommerce - Thêm Thương mại điện tử DragonByte cho XenForo 2 2.4.3 DragonByte eCommerce là nhà bán lẻ kỹ thuật số...
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 7.png
  • 6.png
  • 5.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png
  • 11.png
  • 14.png
  • 13.png
  • 12.png
  • 15.png
  • 16.png
  • 17.png
  • 18.png
  • 19.png
  • 20.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Post links - Liên kết bài viết cho XenForo 2 1.7 Cho phép nhân viên dễ dàng theo dõi các liên kết được thêm vào bài viết. Tính năng...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
  • pic004.jpg
  • pic003.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.4 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò...
  • pic004.jpg
  • pic003.jpg
  • pic002.jpg
  • pic001.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [DigitalPoint] Better Google Analytics - Phân tích Google tốt hơn cho XenForo 2 1.0.1.1 Tính năng Cung cấp JavaScript Google Tag...
  • 1653150390788.png
  • 1653150433547.png
  • 1653150572793.png
  • 1653150517795.png
  • 1653150492836.png
  • 1653150470493.png
  • 1653150631996.png
  • 1653150671914.png
  • 1653150745828.png
  • 1653151849126.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.1.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy...
  • 1653063704304.png
  • 1653063749583.png
  • 1653064442091.png
  • 1653063976229.png
  • 1653064017719.png
  • 1653064110471.png
  • 1653064075984.png
  • 1653064060460.png
  • 1653064135646.png
  • 1653064163506.png
  • 1653064190251.png
  • 1653064849673.png
  • 1653064341322.png
  • 1653064275588.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo cho XenForo 2 2.4.10 Ads Manager 2 là phiên bản mới và được cải tiến của Ads Manager...
  • createBannerAd.png
  • createAd.png
  • createCodeAd.png
  • createKeywordAd.png
  • createLinkAd.png
  • positionCriteria.png
  • adSettings.png
  • createTextAd.png
  • userCriteria.png
  • pageCriteria.png
  • deviceCriteria.png
  • geoCriteria.png
  • adList.png
  • createPackage.png
  • packageList.png
  • packageAdvertisingOptions.png
  • packageSettings.png
  • createBannerPackage.png
  • adminOptionsGeneral.png
  • adminOptionsAdvertisers.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Shoutbox by Siropu - Thêm Shoutbox cho XenForo 2 1.7.1 Đây là một widget shoutbox mà bạn có thể thêm vào bất kỳ vị trí widget nào có...
  • shoutbox.png
  • archive.png
  • Shoutbox-Admin-Options.png
  • User-Group-Permissions.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [XenGenTr] Global forum icons - Biểu tượng diễn đàn toàn cầu XenForo 2 1.0.7 Giờ đây, từng biểu tượng, không còn vấn đề viết code chỉnh...
  • 9db72335a3073.png
  • ff3804166ddb4.png
  • 1ca254429a725.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [DigitalPoint] Security - Bảo mật cho XenForo 2 1.0.2.1 Tính năng Hỗ trợ khóa bảo mật WebAuthn / FIDO2 dưới dạng xác thực hai bước...
  • 1652309495759.png
  • 1652309472265.png
  • 1652309552542.png
  • 1652309684967.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [DigitalPoint] Better Google Analytics - Phân tích Google tốt hơn cho XenForo 2 1.0.1 Tính năng Cung cấp JavaScript Google Tag Manager...
  • 1653150390788.png
  • 1653150433547.png
  • 1653150470493.png
  • 1653150572793.png
  • 1653150517795.png
  • 1653150492836.png
  • 1653150631996.png
  • 1653150671914.png
  • 1653150745828.png
  • 1653151849126.png
 • PVS
  Bạn vào Nodes và chọn box muốn thay là được nha
  • 1653527878083.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Ultimate Content Display - Nâng cao nội dung hiển thị cho XenForo 2 1.1.0 Thực hiện một số thay đổi bổ sung để hiển thị nội dung quan...
  • Screenshot_5.png
  • Screenshot_6.png
  • Screenshot_7.png
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  Upgrade check - Kiểm tra nâng cấp cho XenForo 2 1.0 Cho phép kiểm tra nâng cấp của người dùng bằng cách sử dụng tệp CSV làm đầu vào...
  • pic001.jpg
  • pic002.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [TH] User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.6 Patch Level 1 Tính năng: Chúc các bạn thành công...
  • add-promotion-user-field.jpg
  • add-promotion-apply-3.jpg
  • add-promotion-apply-2.jpg
  • add-promotion-apply-1.jpg
  • add-promotion-advanced-criteria.jpg
 • PVS
  PVS đã đăng chủ đề mới.
  [XTR] Live Forum Statistics Layout - Bố cục Live Forum Statistics cho XenForo 2.2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thay đổi bố cục và thêm...
  • Live_Forum_Statistics_Extra_Solved.png
  • Live_Forum_Statistics_Extra_UserOnline.png
  • Live_Forum_Statistics_Extra_Layout_Public_view.png
  • Live_Forum_Statistics_Extra_Layout_Elements.png
  • Live_Forum_Statistics_Extra_Layout_Elements-2.png
  • Live_Forum_Statistics_Extra_Layout_Elements-3.png
Top Bottom