PVS's Recent Activity

 1. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x User Mentions Improvements - Đề xuất cải tiến người dùng cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.6.6

  14/12/2019 lúc 09:04:42
 2. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Seeder - Thêm Seeder cho XenForo 2.

  Update phiên bản 1.0.1

  14/12/2019 lúc 09:04:00
 3. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Route on Subdomain - Route trên Subdomain XenForo 2.

  Update phiên bản 1.0.0

  14/12/2019 lúc 09:02:36
 4. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.3.20

  14/12/2019 lúc 09:01:49
 5. PVS đã trả lời vào chủ đề Help Lỗi HTTPS xenforo.

  Có thể ở trang chủ có banner hoặc link chưa "https", bạn tìm và fix lại là được.

  12/12/2019 lúc 19:56:44
 6. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Other 2x [ITD] Angry Birds Avatars Pack - Gói ảnh đại diện Angry Birds cho XenForo 2

  [ITD] Angry Birds Avatars Pack - Gói ảnh đại diện Angry Birds cho XenForo 2 2.1.5 Một bộ gồm 10 hình đại diện kiểu angry birds hoạt...

  2019-11-17_234350.jpg

  Diễn đàn: Other Resources

  11/12/2019 lúc 09:16:20
 7. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Time Zone Debug - Gỡ lỗi múi giờ cho XenForo 2

  Time Zone Debug - Gỡ lỗi múi giờ cho XenForo 2 1.0.0 Cung cấp giao diện người dùng quản trị đơn giản để gỡ lỗi các sự cố múi giờ trên...

  1575944004240.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  11/12/2019 lúc 09:13:43
 8. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Optimized List Queries - Tối ưu hóa danh sách truy vấn cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.3.0

  10/12/2019 lúc 08:47:03
 9. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Redis Cache - Bộ nhớ cache Redis cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.7.1

  10/12/2019 lúc 08:46:07