PVS's Recent Activity

 1. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Tutorial 2x [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2

  [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2 Hiển thị trích dẫn yêu thích hoặc...

  Screen Shot 2019-06-23 at 3.42.17 PM.png Screen Shot 2019-06-23 at 3.41.02 PM.png

  Diễn đàn: Tips and Guides

  24/06/2019 lúc 10:27:31
 2. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Redirect Banned Users - Chuyển hướng người dùng bị cấm cho XenForo 2

  Redirect Banned Users - Chuyển hướng người dùng bị cấm cho XenForo 2 1.0.0 Addon này sẽ chuyển hướng người dùng bị cấm của bạn đến một...

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  24/06/2019 lúc 10:19:23
 3. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Search Improvements - Cải tiến tìm kiếm cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.2.6

  24/06/2019 lúc 10:17:16
 4. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Instagram Widget - Thêm widget Instagram vào XenForo 2

  Instagram Widget - Thêm widget Instagram vào XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm widget Instagram trong sidebar. Tính năng :...

  scInstagram.png scProperties.png scSettings.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  24/06/2019 lúc 10:13:56
 5. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x TMDb Movie Thread Starter - Khởi tạo chủ đề phim TMDb cho XenForo 2

  TMDb Movie Thread Starter - Khởi tạo chủ đề phim TMDb cho XenForo 2 2.0.7 Bạn có chạy một trang web đánh giá hoặc thảo luận phim? Luôn...

  ss1.png ss2.png ss3.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  22/06/2019 lúc 09:45:29
 6. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Roster - Thêm hệ thống quản lý câu lạc bộ cho XenForo 2

  Roster - Thêm hệ thống quản lý câu lạc bộ cho XenForo 2 2.0.9 Roster bổ sung một hệ thống quản lý câu lạc bộ hoàn chỉnh vào diễn đàn...

  Capture d’écran 2018-02-18 à 18.09.49.png Capture d’écran 2018-02-16 à 21.51.45.png Capture d’écran 2018-02-18 à 17.57.18.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.03.13.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.03.40.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.03.52.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.05.06.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.08.53.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.10.05.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.10.14.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.10.27.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.10.36.png Capture d’écran 2018-02-18 à 18.10.52.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  22/06/2019 lúc 09:31:55
 7. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2

  XF2 [8WR] XenCarta 2 (Wiki) PRO - Thêm XenCarta 2 (Wiki) vào XenForo 2 2.0.0.7 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của wiki gọn nhẹ cho...

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  22/06/2019 lúc 09:18:47
 8. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2

  Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 2.1.4 Referral Contests cho phép bạn không chỉ tạo ra các cuộc thi giới thiệu...

  adminMenu.png adminOptions.png contest.png tools.png invitations.png contestsPage.png referralTools.png widgets.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  21/06/2019 lúc 10:21:00
 9. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Ad manager - Trình quản lý quảng cáo cho XenForo 2

  Ad manager - Trình quản lý quảng cáo cho XenForo 2 1.4 Quản lý quảng cáo Google AdSense của bạn. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Tính...

  pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  21/06/2019 lúc 10:14:14
 10. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Raffles for XenForo - Thêm xổ số cho XenForo 2

  Raffles for XenForo - Thêm xổ số cho XenForo 2 2.0.6.1 Xổ số, quà tặng và các cuộc thi, là một cách tuyệt vời để tăng lưu lượng truy...

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  21/06/2019 lúc 10:05:23
 11. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego cho XenForo 2

  Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego cho XenForo 2 1.1.1 "Alter Ego Detector" sử dụng cookie để phát hiện nhiều tài khoản. Đó...

  Screen_20180916110407.png Screen_20180916110512.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/06/2019 lúc 11:03:20
 12. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XenConcept] Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2

  [XenConcept] Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2 2.0.7 Addon này cho phép kết nối với người dùng khác. Tóm tắt tính...

  option_acp.png perm.png overlay.png tooltip.png change_user_view.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/06/2019 lúc 10:56:39
 13. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x SEO (SEO2) - Hỗ trợ SEO cho XenForo 2

  SEO (SEO2) - Hỗ trợ SEO cho XenForo 2 2.1.2 Khi tạo một chủ đề, bạn có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến "noindex", "index", "nofollow" và...

  seo-seo2.png seo-seo2-1.png seo-seo2-2.png seo-seo2-3.png seo-seo2-4.png seo-seo2-5.png seo-seo2-6.png seo-seo2-7.png seo-seo2-8.png seo-seo2-9.png seo-seo2-10.png seo-seo2-11.png seo-seo2-12.png seo-seo2-13.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/06/2019 lúc 10:48:19
 14. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x User Activity - Hoạt động của người dùng cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.5.0

  20/06/2019 lúc 10:31:49
 15. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Forum statistics system - Hệ thống thống kê diễn đàn cho XenForo 2.

  Bạn có thể vào phrase để tự dịch nha.

  19/06/2019 lúc 22:17:21