PVS's Recent Activity

 1. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XFA] Custom Username Icons - Tùy chỉnh biểu tượng tên người dùng cho XenForo 2

  [XFA] Custom Username Icons - Tùy chỉnh biểu tượng tên người dùng cho XenForo 2 4.0.1 Custom Username Icons mang đến một mức độ tùy...

  Display example.png User Account Details.png Admin_Permissions.png Admin_UserGroup_Edit.png Admin_User_Edit.png Options.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  21/08/2019 lúc 09:52:00
 2. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XFW] Donations - Đóng góp cho XenForo 2

  [XFW] Donations - Đóng góp cho XenForo 2 2.0.3 Thêm widget Donation cho trang web. Hệ thống thanh toán: Yandex.Money Qiwi WebMoney...

  1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 12_GIF.gif

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  21/08/2019 lúc 09:41:16
 3. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [SXF] VisitorPanel - Bảng khách truy cập cho XenForo 2

  [SXF] VisitorPanel - Bảng khách truy cập cho XenForo 2 1.0.0 Hiển thị 1 widget bảng khách truy cập cho XenForo 2. Tính năng: Hiển thị...

  widget.png style_options.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  21/08/2019 lúc 09:34:07
 4. PVS đã trả lời vào chủ đề Request Lỗi ZipArchive support khi cài Add-ons cho bản xenforo 2.1.0.

  Cái này có thể do host bên bạn không hỗ trợ import tệp Zip để cài add-on trực tiếp. Vậy nên muốn cài add-on thì phải dùng FTP để upload...

  21/08/2019 lúc 00:19:34
 5. PVS đã trả lời vào chủ đề Help chỉnh màu link bài viết.

  Bạn thêm đoạn code sau vào extra.less thử nhé: .message-body a { color: red; }

  20/08/2019 lúc 17:06:39
 6. PVS đã trả lời vào chủ đề Help chỉnh màu link bài viết.

  Bạn dùng Xen 1 hay Xen 2 ?

  20/08/2019 lúc 16:29:19
 7. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XenConcept] User Activity - Hoạt động người dùng cho XenForo 2

  [XenConcept] User Activity - Hoạt động người dùng cho XenForo 2 2.1.2 Add-on này cho phép bạn xem ai đã đọc các chủ đề, số lượng thành...

  positions.png permissions.png viewing_thread_username_only.png viewing_thread_avatar_only.png viewing_thread_options.png read_thread_options.png viewing_forum_options.png forum_viewing.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/08/2019 lúc 10:03:22
 8. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XenConcept] Show Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  [XenConcept] Show Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn xem moderator diễn đàn...

  permission.png overlay.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/08/2019 lúc 09:50:31
 9. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2

  [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2 2.0.3 Addon này cho phép thành viên thêm...

  account_préférence.png member_view.png usergroup_permissions.png custom_position_widget.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  20/08/2019 lúc 09:25:30
 10. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XenConcept] Restrict To Download Resources - Hạn chế để tải tài nguyên cho XenForo 2

  [XenConcept] Restrict To Download Resources - Hạn chế để tải tài nguyên cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này cho phép bạn đặt giới hạn để tải...

  category_edit.png error.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  19/08/2019 lúc 10:25:35
 11. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [XenConcept] Profile Views - Lượt xem hồ sơ cho XenForo 2

  [XenConcept] Profile Views - Lượt xem hồ sơ cho XenForo 2 2.0.1 Theo dõi những người đã xem hồ sơ người dùng của bạn. Add-on này được...

  position_sidebar.png position_sidenav.png avatar_only.png options_acp.png show_all_overlay.png permission.png most_profile_viewed_withou_avatar.png most_profile_viewed_avatar.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  19/08/2019 lúc 10:21:26
 12. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x Border - Đường viền cho XenForo 2

  Border - Đường viền cho XenForo 2 1.4 Dễ dàng thêm đường viền vào bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện....

  pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg pic005.jpg pic006.jpg

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  19/08/2019 lúc 10:14:00
 13. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Redis Cache - Bộ nhớ cache Redis cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.6.2

  19/08/2019 lúc 09:57:36
 14. PVS đã trả lời vào chủ đề Addon 2x Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2.

  Update phiên bản 2.3.2

  19/08/2019 lúc 09:54:45
 15. PVS đã trả lời vào chủ đề Help Giúp thu gọn foooter.

  Bạn tìm: <footer class="p-footer" id="footer"> thay bằng: <footer class="p-footer p-footer-inner" id="footer">

  17/08/2019 lúc 13:12:11