PVS's Recent Activity

 1. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu tính năng drag và drop (kéo thả) trong HTML5

  Tìm hiểu tính năng drag và drop (kéo thả) trong HTML5 Nếu bạn muốn sử dụng tính năng kéo thả thì drag và drop trong HTML5 có thể hỗ trợ...

  screenshot_1590457951.png screenshot_1590457975.png

  Diễn đàn: HTML

  26/05/2020 lúc 08:53:35
 2. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Sử dụng API về Geolocation để định vị vị trí trong HTML5

  Sử dụng API về Geolocation để định vị vị trí trong HTML5 Các hàm API về Geolocation trong HTML5 giúp lấy vị trí (địa lý) của người...

  Diễn đàn: HTML

  26/05/2020 lúc 08:44:57
 3. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu cách sử dụng Web Storage trong HTML5 để lưu trữ dữ liệu trang web

  Tìm hiểu cách sử dụng Web Storage trong HTML5 để lưu trữ dữ liệu trang web Trang web có thể lưu trữ dữ liệu tại máy khách (trình duyệt...

  Diễn đàn: HTML

  26/05/2020 lúc 08:39:05
 4. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [MMO] Disable User State - Vô hiệu hóa tài khoản cho XenForo 2

  [MMO] Disable User State - Vô hiệu hóa tài khoản cho XenForo 2 2.1.0 Thêm khả năng vô hiệu hóa tài khoản của bạn. [ATTACH] [ATTACH]...

  Screenshot_1.png Screenshot_2.png Screenshot_3.png Screenshot_5.png Screenshot_6.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  26/05/2020 lúc 08:34:15
 5. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [MMO] Thread After Ban - Tạo chủ đề sau khi cấm thành viên cho XenForo 2

  [MMO] Thread After Ban - Tạo chủ đề sau khi cấm thành viên cho XenForo 2 2.1.0 Bạn có thể chọn trong diễn đàn sẽ đăng và tác giả mà chủ...

  Screenshot_5.png Screenshot_6.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  26/05/2020 lúc 08:29:43
 6. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu cấu trúc một trang HTML5

  Tìm hiểu cấu trúc một trang HTML5 Khi đã hiểu hơn về các thành phần của HTML5 thì chúng ta cần áp dụng các thành phần đó để tạo nên một...

  html5-4205.png

  Diễn đàn: HTML

  25/05/2020 lúc 09:13:07
 7. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Khái niệm cơ bản về HTML5, các phần tử HTML5 mới và mô hình nội dung HTML5

  Khái niệm cơ bản về HTML5, các phần tử HTML5 mới và mô hình nội dung HTML5 Nếu như bạn lập trình HTML thì chắc hẳn bạn cũng đã nghe qua...

  luongnoidung-4202.png

  Diễn đàn: HTML

  25/05/2020 lúc 09:09:02
 8. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu dạng block và inline của HTML

  Tìm hiểu dạng block và inline của HTML Block và inline là 2 dạng thường thấy khi lập trình với HTML. Vậy cụ thể cách thức hoạt động của...

  screenshot_1590371926.png screenshot_1590372063.png

  Diễn đàn: HTML

  25/05/2020 lúc 09:02:17
 9. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [MMO] Disable Lost Password - Vô hiệu hoá quên mật khẩu cho XenForo 2

  [MMO] Disable Lost Password - Vô hiệu hoá quên mật khẩu cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ vô hiệu hóa chức năng khôi phục mật khẩu....

  1590250991368.png 1590250998489.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  25/05/2020 lúc 08:53:55
 10. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [MMO] Email Profile Post Notifer - Email thông báo bài viết hồ sơ cho XenForo 2

  [MMO] Email Profile Post Notifer - Email thông báo bài viết hồ sơ cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email của...

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  25/05/2020 lúc 08:50:33
 11. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Addon 2x [EAE Add-ons] Roles - Vai trò cho XenForo 2

  [EAE Add-ons] Roles - Vai trò cho XenForo 2 1.0 Add-on này sẽ cho phép bạn hiển thị các vai trò thành viên đã được chỉ định cho diễn...

  member_view.png options.png roles_page.png style_properties.png thread_view.png widget_1.png widget_2.png widget_3.png widget_4.png

  Diễn đàn: Add-ons Xenforo

  25/05/2020 lúc 08:48:14
 12. PVS đã thích bài viết của thuyet951 trong chủ đề Addon 2x vPET BbCode Extra Add-ons bổ xung thẻ Heading và tự động tạo mục lục cho bài viết.

  Đây là add-ons mình viết với chức năng cơ bản là thêm các thẻ Heading đầy đủ cho bài viết và tự động vào Mục lục cho bài viết. Khi sử...

  add-ons-vpet-bbcode-extra-tao-muc-luc-bai-viet.JPG add-ons-vpet-bbcode-extra-them-the-heading-cho-xenforo.JPG 24/05/2020 lúc 18:00:28
 13. PVS đã trả lời vào chủ đề Help Lỗi khi nâng cấp phiên bản xenforo_2.1.9_upgrade.

  Lỗi báo database của bạn thiếu Table 'nxgmcjwshosting_hxd.xf_ban_ip'. Không biết là bạn có cài gì khác không.

  24/05/2020 lúc 13:31:08
 14. PVS đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu cấu trúc một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử

  Tìm hiểu cấu trúc một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử Bài viết này sẽ đi sâu hơn về cấu trúc của HTML, chúng ta sẽ...

  thuoctinh-4199.png

  Diễn đàn: HTML

  23/05/2020 lúc 09:10:21