Nội dung mới nhất bởi shine035

  1. S

    Lỗi xenforo bị logout từ tài khoản admin liên tục

    Hiện tại mình đang sử dụng xenforo từ version 2.2 -> 2.2.4 nhưng đều bị lỗi. Khi đăng nhập admin để custom lại thì cứ khoảng chưa tới 1 phút là có thông báo : "This action could not be completed because you are no longer logged in. Please reload the page." phải login vào lại liên tục rất khó...
Top Bottom