Nội dung mới nhất bởi su30

  1. S

    Help Tạo các chủ đề mới lên trang đầu

    Đưa lên mà bị lỗi các Bác ah
  2. S

    Help Tạo các chủ đề mới lên trang đầu

    Cảm ơn bác. Bác hướng dẫn cho các bước đưa vào với. Mới tập tành nên chưa biết Bác ah.
  3. S

    Help Tạo các chủ đề mới lên trang đầu

    Các Bác chỉ dùm em làm thế nào để tạo ra các bài viết mới nhảy lên đầu trang ah. VD theo trang này. http://oilgas.vn/forums/ Cảm ơn cả nhà
Top Bottom