Thiết kế diễn đàn XenForo

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM DIỄN ĐÀN XENFORO 2.x

VNXF.VN - CỘNG ĐỒNG XENFORO LỚN NHẤT VIỆT NAM

Email: [email protected] - Phone/Zalo: 0988 488 096 (Mr. Tuấn)

STT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1 CÀI ĐẶT - SỬA CHỮA (xem thêm link ở ghi chú) Xem chi tiết tại đây
Cài mới 2,000,000
Nâng cấp 1,000,000
Chỉnh sửa (Tính theo giờ công hoàn thành, số tiền/giờ) 150,000
2 CHUYỂN ĐỔI (xem thêm link ở ghi chú) Xem chi tiết tại đây
Từ Vbulletin qua XenForo 2.x
- Site dưới 100k thành viên 3,000,000
- Site từ 100k thành viên trở lên 4,000,000
Từ XenForo 1.x qua XenForo 2.x
- Site dưới 100k thành viên 2,000,000
- Site từ 100k thành viên trở lên 3,000,000
3 LÀM GIAO DIỆN
a Giao diện diễn đàn, các box và bài viết Không bao gồm trang portal và làm addon
Giao diện theo mẫu cho sẵn 3,000,000
Giao diện theo mẫu cho sẵn có chỉnh sửa 4,000,000
Giao diện mẫu từ 01 trang web khác cùng nền tảng XenForo 6,000,000 Miễn phí cài đặt
Giao diện mẫu từ 01 trang web dùng nền tảng mã nguồn khác 7,000,000 Miễn phí cài đặt
Combo kết hợp + chỉnh sửa từ tối đa 2 mẫu web khác 9,000,000 Miễn phí cài đặt
b Giao diện trang chủ portal
Từ mẫu web khác cùng nền tảng XenForo 3,000,000
Từ mẫu web khác dùng nền tảng mã nguồn khác 5,000,000
4 LÀM ADDON PHỤC VỤ GIAO DIỆN
Tính theo ngày công hoàn thành (số tiền/ngày) 800,000
5 COMBO CÀI ĐẶT - LÀM GIAO DIỆN - ADDON
Từ mẫu web khác cùng nền tảng XenForo 12,000,000
Từ mẫu web khác dùng nền tảng mã nguồn khác 15,000,000
- Đảm bảo chất lượng - uy tín - uy tín sẽ tạo ra may mắn cho dự án của bạn.
- Đội ngũ coder - designer trẻ, có trách nhiệm và tính kế thừa cao.
- Có hợp đồng - hóa đơn GTGT cho mọi dự án cá nhân hoặc công ty (nếu cần).
Top Bottom