Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi DangThinh

 1. PVS
  PVS
  bạn làm theo hướng dẫn bài nào
  09/06/2016
 2. DangThinh
 3. PVS
  PVS
  bạn xem lại style bạn sửa là style đang sử dụng hay style mặc định nhé, có thể bạn sửa trên style mặc định nên style đang sử dụng sẽ không hiển thị :)
  10/06/2016
 4. DangThinh
 5. PVS
  PVS
  ngoài tầm hiểu biết của mình :D
  10/06/2016