Cộng đồng XenForo lớn nhất Việt Nam

PhuongBinzz
PhuongBinzz
无法加载必要的Discuz!X配置文件. :( giúp với bác
PVS
PVS
bạn thử set full quyền cho thư mục trên host thử
PhuongBinzz
PhuongBinzz
Củng không đc
PVS
PVS
mình cài k gặp lỗi này nên mình cũng k biết cách khắc phục nó
PhuongBinzz
PhuongBinzz
Bạn có thể team sửa giúp mình.
Cho mình xin fb của bạn để tiện nói chuyện
PhuongBinzz
PhuongBinzz
bạn cso thể giúp mình cài đc ko
Top Bottom