Cộng đồng XenForo lớn nhất Việt Nam

THB
THB
cái này hỏi gg nhé.
  • Like
Reactions: Leakd
A
aviaiva
vấn đề là GA không phải dùng trang này đăng ký, mà GA đăng ký ở một trang khác hoặc mua, chỉ gắn code lên đây thôi.

nói thật là trang xxx cũng đặt được GA nhé, nhưng chỉ sợ người dùng họ report là công toi thôi.
Top Bottom