Cộng đồng XenForo lớn nhất Việt Nam

ismartcom005
ismartcom005
vậy có yêu cầu resource và credit resource là bao nhiêu ko bác ?
T
thebigsize
nếu dùng credits 1.7.1 thì add ons resources intergration 1.4.4 trở lại ok hết bạn à!
Top Bottom