1273 - unknown collation: 'utf8mb4_unicode_ci

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Xử lý lỗi font chữ khi import database

    Chào các bạn, Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý trường hợp xảy ra trên hosting khi import database xuất hiện thông báo lỗi: Lỗi như trên là vì phiên bản MySQL hiện tại mà hosting đang chạy không hỗ trợ cho bảng mã utf8mb4_unicode_520_ci. Cũng có lúc bạn sẽ gặp lỗi: với...
Top Bottom