301

  1. PVS

    SEO Redirection - Plugin tạo tùy biến chuyển hướng 301 cho Wordpress

    SEO Redirection - Plugin tạo tùy biến chuyển hướng 301 cho Wordpress Nhu cầu cần chuyển hướng truy cập từ đường dẫn cũ sang đường dẫn mới khá nhiều. Ví dụ như có bạn đổi cấu trúc đường dẫn tĩnh (permalink) trong WordPress nên sẽ cần làm tự động chuyển hướng các lượt truy cập vào đường dẫn cũ...
  2. PVS

    Hướng dẫn Thiết lập chuyển hướng “301 Permanent Redirect”

    Hướng dẫn thiết lập chuyển hướng “301 Permanent Redirect” Sử dụng “301 Permanent Redirect” là cách tốt nhất và thân thiện nhất để tái định hướng người đọc. Có nhiều lý do để bạn phải tái định hướng người đọc Trang web của bạn mới đổi tên miền Hướng nhiều domain khác nhau về một domain (chính)...
Top Bottom