acp extended (acpe2)

  1. PVS

    Language 2x ACP Extended (ACPE2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho ACP Extended (ACPE2) XenForo 2

    ACP Extended (ACPE2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho ACP Extended (ACPE2) XenForo 2 1.3.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on ACP Extended (ACPE2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x ACP Extended (ACPE2) - Mở rộng ACP cho XenForo 2

    ACP Extended (ACPE2) - Mở rộng ACP cho XenForo 2 1.3.0 Add-on này cung cấp nhiều tính năng giúp làm việc trong ACP dễ dàng và an toàn hơn. Nhiều chức năng từ ACPE nổi tiếng cho Add-On XenForo 1 đã được tiếp quản và nhiều chức năng mới đã được thêm vào. Hãy nhìn vào hình ảnh và đọc danh sách...
Top Bottom