adblock detector

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] AdBlock Detector - Trình phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.0.5

    [XenGenTr] AdBlock Detector - Trình phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.0.5 Add-on được phát triển cho xenforo 2 và hoàn toàn miễn phí. Nhiệm vụ của nó là bắt người dùng tắt trình chặn quảng cáo Adsense trên diễn đàn của bạn và cảnh báo họ về điều đó. Trình phát hiện AdBlock làm gì? Bạn có thể...
Top Bottom