add posters username to the quote/reply link

  1. PVS

    Addon 2x Add Posters Username To The Quote/Reply Link - Thêm Username vào liên kết Quote/Reply XenForo 2

    Add Posters Username To The Quote/Reply Link - Thêm Username vào liên kết Quote/Reply XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản này sẽ thêm tên người dùng vào liên kết trích dẫn/trả lời trong bài viết. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom