addon trang gái gọi

  1. T

    Addon 2x Giới thiệu addon [VNNET] package framework cho XenForo 2

    Mình có viết chức năng và chỉnh sửa giao diện cho rất nhiều trang web đặc trưng như các trang gái gọi. Mình thấy hệ thống đăng tin, hiển thị của trang kieunuviet.club khá hay nhưng nó rất hạn chế là phần đăng tin, thu phí, duyệt tin hoàn toàn thủ công. Điều này làm phát sinh tiêu cực và tốn...
Top Bottom