addonslab

  1. PVS

    Addon 2x Location custom field by AddonsLab - Trường tùy chỉnh vị trí của AddonsLab cho XenForo 2 1.6.0

    Location custom field by AddonsLab - Trường tùy chỉnh vị trí của AddonsLab cho XenForo 2 1.6.0 Add-on này triển khai một loại trường tùy chỉnh mới - Vị trí, cho phép thu thập thông tin vị trí từ người dùng của bạn. Nó cung cấp danh sách các quốc gia/khu vực/thành phố dựa trên Cơ sở dữ liệu các...
Top Bottom