admin notes in acp

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Admin Notes In ACP - Ghi chú quản trị viên trong ACP cho XenForo 2

    [OzzModz] Admin Notes In ACP - Ghi chú quản trị viên trong ACP cho XenForo 2 2.0.1 Addon nhỏ cho phép bạn thêm ghi chú trong ACP trên trang index. Tốt cho việc theo dõi mọi thứ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top