admincp

 1. PVS

  Addon 2x [DCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.9

  [DCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.9 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với lựa chọn 10 giao diện đã được tạo thành một cài đặt riêng biệt. Tất cả các...
 2. PVS

  Addon 2x [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.7

  [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.7 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, một cài đặt riêng đã được thực hiện cho thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với 10 giao diện lựa chọn. Tất cả các...
 3. PVS

  Addon 2x [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.1

  [DimmmCom] AdminCP Style - Giao diện tối cho AdminCP XenForo 2.2 2.2.1 Add-on này chuyển đổi bảng điều khiển sang giao diện tối. Add-on có cài đặt màu sắc. Ngoài ra, một cài đặt riêng đã được thực hiện cho thiết kế của trình soạn thảo template (CodeMirror) với 10 giao diện lựa chọn. Tất cả các...
Top Bottom