advanced footer

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.11

  [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.11 TÍNH NĂNG: Footer cố định (ghim) cho phép footer cố định để footer sẽ luôn ở trên đầu và hiển thị làm cho footer cố định rộng để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn vô hiệu hóa footer cố định trên thiết bị di động...
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.9

  [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.9 TÍNH NĂNG: Footer cố định (ghim) cho phép footer cố định để footer sẽ luôn ở trên đầu và hiển thị làm cho footer cố định rộng để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn vô hiệu hóa footer cố định trên thiết bị di động...
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2

  [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.8 TÍNH NĂNG: Footer cố định (ghim) cho phép footer cố định để footer sẽ luôn ở trên đầu và hiển thị làm cho footer cố định rộng để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn vô hiệu hóa footer cố định trên thiết bị di động...
Top Bottom