advanced forum statistics

  1. N

    Help Chỉnh sửa css cho VietXF Advanced Forum Statistics

    Chào các bác. Hiện em đang tập tành làm forum. Em đang cần chỉnh sửa css cho addon VietXF Advanced Forum Statistics. Em có vào trong ACP tìm cũng như tìm trong các file của forum nhưng không thấy file css cho addon này. Còn tìm trên forum khi F12 thì chỉ thấy file nguồn là css.php. Em cảm ơn.
Top Bottom