advertising responsive

  1. PVS

    Addon 2x Advertising responsive - Quảng cáo responsive cho XenForo 2 1.0

    Advertising responsive - Quảng cáo responsive cho XenForo 2 1.0 Thêm code CSS cho Advertising. Khi sử dụng chức năng Advertising bằng cách sử dụng quảng cáo responsive có kích thước cố định. Thiết lập: Thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp tại đây để thiết lập Advertising của bạn bằng...
Top Bottom