ajax thumbnail rebuild

  1. PVS

    AJAX Thumbnail Rebuild - Plugin hỗ trợ xây dựng lại hình ảnh cho Wordpress

    AJAX Thumbnail Rebuild - Plugin hỗ trợ xây dựng lại hình ảnh cho Wordpress AJAX Thumbnail Rebuild là một plugin miễn phí dùng để xây dựng lại tất cả hình ảnh đã có trên blog của bạn về theo chuẩn theme đang sử dụng. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng AJAX Thumbnail Rebuild Sau khi activate, truy...
Top Bottom