an noi dung

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Onaylanmamış Üyeye İçeriği Gizle - Ẩn nội dung đối với thành viên chưa được xác minh cho XenForo 2.2 1.0.1

    [XenGenTr] Onaylanmamış Üyeye İçeriği Gizle - Ẩn nội dung đối với thành viên chưa được xác minh cho XenForo 2.2 1.0.1 Các thành viên đã là thành viên của diễn đàn từ khi cài đặt add-on nhưng không duyệt mail hoặc không được người điều hành duyệt sẽ không xem được nội dung diễn đàn. Chúc các...
  2. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Hidden Content - Ẩn nội dung XenForo 2 1.2.4

    [XenGenTr] Hidden Content - Ẩn nội dung XenForo 2 1.2.4 Với add-on này, bạn có thể ẩn nội dung cho khách truy cập mà không bị ảnh hưởng bởi các công cụ tìm kiếm. Tính năng Bạn có thể bật hoặc tắt add-on. Bạn có thể ẩn nội dung diễn đàn. Bạn có thể ẩn nội dung chủ đề. Bạn có thể ẩn trường Có...
Top Bottom