ảnh chia sẻ facebook

  1. Blue

    Addon [VNXF] Facebook Graph - Tạo ảnh và các thông tin bài viết khi chia sẻ lên Facebook

    Facebook đang là hệ thống mạng xã hội lớn nhất, nơi lý tưởng để các trang web chia sẻ bài viết của họ và lan truyền nó khắp nơi nhằm tăng lượt truy cập, nó xác định thông tin bài viết từ tiêu đề, ảnh bìa, câu mô tả ngắn gọn, thông tin của tác giả thông qua các thẻ meta. Tuy nhiên XenForo mặc...
Top Bottom