anh dong

 1. PVS

  Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10

  [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9

  [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [TH] Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.4 Patch Level 1

  [TH] Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.4 Patch Level 1 Hãy để niềm vui bắt đầu với GIF! Giphy từ ThemeHouse hợp nhất XenForo 2 và Giphy là thư viện phổ biến của hàng loạt ảnh động dạng GIF. Tính năng quản trị viên Chọn giữa hai kiểu tìm kiếm Giphy khác nhau Tích hợp Seamless Sử dụng...
 4. PVS

  Addon 2x Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2

  Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2 Hãy để niềm vui bắt đầu với GIF! Giphy từ ThemeHouse hợp nhất XenForo 2 và Giphy là thư viện phổ biến của hàng loạt ảnh động dạng GIF. Tính năng quản trị viên Chọn giữa hai kiểu tìm kiếm Giphy khác nhau Tích hợp Seamless Sử dụng một...
Top Bottom