anh truot

  1. PVS

    Cách dùng JavaScript tạo các ảnh trượt Image Slider đơn giản

    Cách dùng JavaScript tạo các ảnh trượt Image Slider đơn giản Ví dụ sử dụng JavaScript tạo một Image Slider trượt các ảnh đơn giản, các ảnh chuyển đổi bằng cách bấm vào nút Ảnh trước, Ảnh sau. <div> <img id="slider"...
Top Bottom