animations

 1. PVS

  Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10

  [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9

  [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Animations - Hoạt ảnh cho XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Animations - Hoạt ảnh cho XenForo 2 1.1.0 Thêm hoạt ảnh vào các phần tử được xác định trước hoặc các phần tử mà bạn chọn với các cài đặt bổ sung. Tính năng: thêm hoạt ảnh vào các phần tử được xác định trước (hiện tại: huy hiệu cho Hộp thư đến và Cảnh báo, huy hiệu cho liên kết staff...
Top Bottom