anonymous

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4

  [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2

  [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 1.0.8 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
 3. PVS

  Addon 2x Anonymous Redirect - Chuyển hướng ẩn danh cho XenForo 2

  Anonymous Redirect - Chuyển hướng ẩn danh cho XenForo 2 1.0 Addon này cho phép bạn chuyển hướng tất cả các liên kết được đăng bởi người dùng của bạn đến một dịch vụ không có người giới thiệu (no-refer-services) để ẩn nơi họ đến ban đầu. Nó chỉ proxy các liên kết trong đó BbCode được phân tích...
Top Bottom