answers

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Store Captcha Questions/Answers - Lưu trữ câu hỏi/câu trả lời Captcha cho XenForo 2 2.0.0 Patch Level 1

    [OzzModz] Store Captcha Questions/Answers - Lưu trữ câu hỏi/câu trả lời Captcha cho XenForo 2 2.0.0 Patch Level 1 Ghi lại CAPTCHA Q&A đã được sử dụng khi đăng ký Add-on này cho phép ghi lại câu trả lời cho các câu hỏi CAPTCHA khi đăng ký. Có thể hữu ích để xác định các câu hỏi đã bị bot đánh...
  2. B

    Addon Automatic Answers & Ranking TaigaChat - Tự động trả lời & xếp hạng cho Taigachat

    Automatic Answers & Ranking TaigaChat - Tự động trả lời & xếp hạng cho Taigachat 1.0.1 Add-on này cho phép bạn có thêm một chương trình tự động trả lời khi những từ ngữ cụ thể nhập vào taigachat! Chú ý: Bạn phải cài đặt add-on TaigaChat Pro để sử dụng tiện ích này! Một nút sẽ được thêm vào để...
Top Bottom