anti

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 4

  [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 4 Ngăn chặn bump chủ đề bằng cách hợp nhất với bài đăng trước đó của người dùng. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Hiển thị popup với chọn hợp nhất tin nhắn với bài đăng trước đó hoặc hủy đăng Quyền cho các nhóm người dùng cho...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3 Ngăn chặn bump chủ đề bằng cách hợp nhất với bài đăng trước đó của người dùng. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Hiển thị popup với chọn hợp nhất tin nhắn với bài đăng trước đó hoặc hủy đăng Quyền cho các nhóm người dùng cho...
 3. PVS

  Addon Anti-Spam by TAC - Chống Spam của TAC

  Anti-Spam by TAC - Chống Spam của TAC 1.1.5 Đây là bộ sưu tập hoàn chỉnh các công cụ AntiSpam. Hiện tại có 6 add-on cho bộ sưu tập này, những công cụ này sẽ làm cho tất cả các spam không liên quan. Đây là phiên bản miễn phí của TAC Anti Spam. Phiên bản miễn phí này cũng không chứa plugin...
Top Bottom