antivirus

 1. PVS

  Addon 2x [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2 1.0.1

  [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này sẽ kiểm tra các tệp đính kèm mới để tìm vi-rút và mã phần mềm độc hại bằng cách sử dụng api của Virustotal.com. Tính năng: Vô hiệu hóa tệp đính kèm mới cho đến khi được đánh dấu sạch. (bật/tắt) Không bao gồm các loại...
 2. PVS

  Addon 2x [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2

  [Jazzaaf] xenAntiVirus - Tích hợp AntiVirus cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ kiểm tra các tệp đính kèm mới để tìm vi-rút và mã phần mềm độc hại bằng cách sử dụng api của Virustotal.com. Tính năng: Vô hiệu hóa tệp đính kèm mới cho đến khi được đánh dấu sạch. (bật/tắt) Không bao gồm các loại...
 3. PVS

  Addon 2x Prism AntiVirus - Prism chống Virus

  Prism AntiVirus - Prism chống Virus 1.0.0 Alpha 1 Prism AntiVirus tự động submit các tập tin đính kèm đã upload lên API công cộng của VirusTotal để quét. Đánh dấu các tệp sạch bằng liên kết đến trang kết quả VirusTotal Đánh dấu các tập tin bị nhiễm trùng với liên kết đến trang kết quả...
Top Bottom