approval queue thread manager

  1. PVS

    Addon 2x Approval queue thread manager - Trình quản lý hàng đợi phê duyệt chủ đề cho XenForo 2 1.0

    Approval queue thread manager - Trình quản lý hàng đợi phê duyệt chủ đề cho XenForo 2 1.0 Thay đổi hàng đợi phê duyệt để xóa chủ đề về mặt vật lý. Add-on này hữu ích khi sử dụng trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS với tùy chọn bài viết lập tức được bỏ chọn. Điều này cho phép quản trị viên xóa các...
Top Bottom