archive

 1. PVS

  Addon 2x [MDV] Archive Comment - Thêm bình luận vào Archive cho XenForo 2 1.0.0

  [MDV] Archive Comment - Thêm bình luận vào Archive cho XenForo 2 1.0.0 Tự động thêm bình luận vào kho lưu trữ đã tải xuống Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Add-on Archive Improvements - Cải tiến lưu trữ Add-on cho XenForo 2.2

  [Xen-Soluce] Add-on Archive Improvements - Cải tiến lưu trữ Add-on cho XenForo 2.2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm một số cải tiến cho cài đặt/nâng cấp của mình từ trang lưu trữ. Tính năng: Options: Cài đặt/nâng cấp từ lưu trữ (nút) Lựa chọn khác (nút) Chúc các bạn thành công...
 3. PVS

  Addon 2x Archive Site - Lưu trữ trang web cho XenForo 2

  Archive Site - Lưu trữ trang web cho XenForo 2 1.1.1 Đối với một trang web không còn chấp nhận nội dung mới, bạn có thể muốn đưa nó vào chế độ "chỉ đọc", giữ nội dung có sẵn trực tuyến cho người dùng nhưng ngăn người dùng đăng nhập hoặc đăng nội dung mới. Bạn cũng sẽ muốn tối ưu hóa trang web...
Top Bottom