arrowchat

 1. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1.1

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1.1 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều...
 2. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.1 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều có...
 3. PVS

  Addon 2x Arrowchat businnes edition full - Arrowchat phiên bản doanh nghiệp đầy đủ cho XenForo 2 4.0b

  Arrowchat businnes edition full - Arrowchat phiên bản doanh nghiệp đầy đủ cho XenForo 2 4.0b Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên...
 4. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.2

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.2 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều...
 5. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.1

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0.1 Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản đều...
 6. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0 Beta

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 v4.0 Beta Thêm trò chuyện trực tiếp và video vào XenForo ArrowChat cho phép người dùng XenForo của bạn nhắn tin và trò chuyện video với nhau. Cài đặt trong vài phút trên đầu bất kỳ trang web hiện có . Mọi phiên bản...
 7. PVS

  Addon 2x ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 2.1.1

  ArrowChat: Facebook Style Chat - Thêm chat phong cách Facebook vào XenForo 2 2.1.1 ArrowChat là một phần mềm trò chuyện jQuery sử dụng PHP và mySQL. Nó được đặt ở cuối trang web của bạn tương tự như Facebook Chat. Tập lệnh hoàn toàn có thể tùy chỉnh từ trong bảng quản trị. Khách hàng của...
Top Bottom