attachment store

 1. PVS

  Addon 2x [bd] Attachment Store - Kho lưu trữ tệp đính kèm cho XenForo 2 2.1.3

  [bd] Attachment Store - Kho lưu trữ tệp đính kèm cho XenForo 2 2.1.3 Lưu trữ tệp đính kèm khác nhau và hiệu quả hơn. [TÍNH NĂNG] 1. Lưu trữ tệp đính kèm trong thư mục `data` 2. Lưu trữ tệp đính kèm với Amazon S3 (+ CloudFront) 3. Lưu trữ tệp đính kèm trong máy chủ từ xa qua FTP 4. Công cụ để...
 2. B

  Tuyển dụng Cần thuê thiết kế chức năng up ảnh cho xenforo2, tương tự như tinhte và cài đặt phòng chat.

  - Mình cần thuê thiết kế chức năng up ảnh cho xenforo2, tương tự như trên tinhte. Vì mình muốn ảnh sẽ được chứa ở một hosting khác để tiện quản lý và backup dữ liệu sau này (thấy nhiều người dùng Attachment Store nhưng hay bị lỗi) hoặc bạn có gải pháp nào phù hợp nhất thì chúng ta sẽ chao đổi...
 3. PVS

  Addon 2x Attachment Store - Kho lưu trữ tệp đính kèm cho XenForo 2

  Attachment Store - Kho lưu trữ tệp đính kèm cho XenForo 2 2.1.1 Lưu trữ tệp đính kèm khác nhau và hiệu quả hơn. [TÍNH NĂNG] 1. Lưu trữ tệp đính kèm trong thư mục `data` 2. Lưu trữ tệp đính kèm với Amazon S3 (+ CloudFront) 3. Lưu trữ tệp đính kèm trong máy chủ từ xa qua FTP 4. Công cụ để chuyển...
Top