authentication

 1. PVS

  Addon 2x Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2

  Steam Authentication - Xác thực Steam cho XenForo 2 1.0 Beta 1 Steam Authentication - một plugin cho phép bạn tích hợp dịch vụ Steam vào diễn đàn XenForo 2 của bạn. Đăng nhập vào diễn đàn bằng tài khoản Steam, cấm người dùng hủy liên kết tài khoản Steam của họ khỏi diễn đàn, buộc cấm đăng ký...
 2. PVS

  Addon 2x Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2

  Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2 1.7.9 Add-on này cung cấp tài khoản được kết nối XF2 đầy đủ chức năng với Steam. Điều này có nghĩa là nó tích hợp hoàn hảo với hệ thống đăng nhập hiện có và cảm thấy tự nhiên với XenForo 2. Các tính năng hiện tại...
 3. PVS

  Addon 2x Battle.net Authentication - Xác thực Battle.net cho XenForo 2

  Battle.net Authentication - Xác thực Battle.net cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn đăng nhập bằng Battle.net. Bạn có thể chọn khu vực bạn muốn hỗ trợ: US, EU, hay APAC. Thiết lập: Sau khi cài đặt, bạn cần chèn client ID và client secret của API Blizzard. Bạn có thể lấy thông...
 4. PVS

  Language Spanish of Twitter Authentication - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Twitter Authentication

  Spanish of Twitter Authentication - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Twitter Authentication 1.1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Twitter Authentication, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Twitter Authentication trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban...
Top Bottom