auto lock threads

  1. PVS

    Addon 2x Auto Lock Threads - Tự động khoá chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Beta 2

    Auto Lock Threads - Tự động khoá chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Beta 2 Add-on này cho phép bạn tự động khoá chủ đề sau một số bài viết hoặc sau số ngày bạn thiết lập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Auto Lock Threads - Tự động khoá chủ đề cho XenForo 2

    Auto Lock Threads - Tự động khoá chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Beta 1 Add-on này cho phép bạn tự động khoá chủ đề sau một số bài viết hoặc sau số ngày bạn thiết lập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top